Stichting Vrienden van St. John's

Mzuzu, Malawi

De stichting

De stichting Vrienden van St. John's, Mzuzu is opgericht in 1988.
Doelstelling is het bevorderen van onderwijsmogelijkheden, opvang van kansarme kinderen en verbetering van de gezondheidszorg in de Mzuzu regio in Malawi. In beginsel werd geld gedoneerd aan het St. John’s ziekenhuis. Sinds 1999 wordt projectmatig gewerkt.

St. John's Hospital

Tot 2009 ondersteunde de stichting voornamelijk projecten gerelateerd aan het St. John’s Hospitaal en de eraan verbonden verpleegstersschool.

Sonda Youth and Community Development Centre

In 2002 kwam vanuit het bestuur van het ziekenhuis een vraag om samen te werken aan een nieuw op te zetten centrum om jonge kinderen op te vangen waarvan de ouders als gevolg van aids waren overleden. Dit resulteerde in het Sonda Youth and Community Development Centre.

Limburgers voor Afrika

In Nederland ontstond een samenwerking met de Stichting Limburgers voor Afrika, die € 50.000 inzamelde voor de aanschaf van bouwmaterialen, cement en andere beno-digdheden. De mensen van Sonda bouwden onder de paraplu van het bisdom van Mzuzu o.l.v. Ray van Tomme en James Kayira het mooie Sonda Centrum. Al gauw werd de doelgroep uitgebreid naar kwetsbare kinderen. In 2005 werd Sonda een opleidingsinstituut voor jongvolwassenen en konden schoolverlaters een cursus volgen tot tinsmid, houtbewerker, kleermaker en zich kwalificeren in de land-en tuinbouw.

Focus op Sonda

Na 2009 heeft de stichting zich voornamelijk gericht op het Sonda Centrum, de bouw van een huis voor de familie Hojani en de opleidingen van een aantal studenten en dok-ter Luhanga tot kinderspecialist. In 2015 heeft het bestuur van de stichting besloten om geen nieuw, grote projecten meer te financieren. De aandacht ligt sindsdien voornamelijk bij het Sonda Youth and Community Development Centre.