Hoofdmenu
De stichting
Doelstelling & beleidsplan
Het ziekenhuis
Sonda
Lopende projecten
Afgeronde projecten
Livingstone project
Het bestuur
Donaties
Nieuwsbrieven & Jaarverslagen
Fotoverslagen
Malawi
Links
Livingstone Expedition

Image Begin juni vertrok Ben de Ponti naar Afrika om in de voetsporen van David Livingstone meer dan 1000 kilometer door Malawi te lopen en 200 kilometer per bootje af te leggen. Ik ging er op zoek naar de leefomstandigheden van de mensen in de binnenlanden. De laatste maand heeft Cobi, mijn eega, me vergezeld.
De tocht duurde drie maanden en bracht ons in nauw contact met de mensen van Malawi. In het oogstseizoen 2006/07 waren de regens op de meeste plaatsen op tijd en voldoende. Mede door de subsidie op kunstmest door de Malawiaanse regering was er een goede oogst, en was er op de meeste plaatsen voldoende basisvoedsel.
De omstandigheden in de gezondheidszorg en het onderwijs waren echter schrijnend. Voor basale medische hulp moeten mensen nog vaak 25-30 kilometer lopen. Op veel scholen staat één onderwijzer voor een klas met meer dan honderd leerlingen. Per acht leerlingen is er één lesboek beschikbaar.
Als gevolg van hiv/aids zijn veel kinderen ouderloos en afhankelijk van hulp van familie. Indien de omstandigheden goed zijn, wordt er ook voor deze kinderen gezorgd. Komt een familie echter in de problemen, dan zijn het de wezen die het eerst de dupe worden.
Het was een onvergetelijke tocht die veel aandacht in de media heeft gekregen, met als slagroom op het taartje de twee uitzendingen van het KRO-programma "De Wandeling". Steeds meer mensen raken bekend met het werk van onze stichting en we hebben veel positieve reacties ontvangen.
Het actuele reisverslag kunt u hier vinden.

U kunt de twee uitzendingen van het KRO-programma De Wandeling hier terugkijken.

Image

 
Van Nsanje naar Mzuzu

ImageIn 1859 bereikte de Schotse arts, predikant, geoloog en bioloog Dr. David Livingstone op een van zijn ontdekkingsreizen voor de eerste maal  Nsanje, gelegen aan de Shire rivier, het meest zuidelijke punt van het huidige Malawi. Hij zou er nog 3 maal terugkeren.

Livingstone werd tijdens zijn ontdekkingstochten diep geraakt door de gruwelen van de slavenhandel. Hij werd een van de vurigste pleitbezorgers voor de afschaffing van de slavernij. Tevens wilde hij het christendom brengen en nog belangrijker, handelswegen openen en onderwijs bieden om de Afrikaanse bevolking een beter bestaan te geven. Livingstone was een uiterst goed waarnemer en registrator. Naast zijn uitputtende dagboeken zijn er meer dan 2000 brieven van hem bewaard gebleven.

ImageBen de Ponti, woonachtig in Eys, was van 1976 tot 1979 samen met zijn vrouw Cobi, werkzaam in Mzuzu, Malawi. Sinds 1987 hebben zij, tezamen met veel vrijwilligers in Nederland en Malawi, projecten in Mzuzu ondersteund en vorm gegeven ter verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in en rond Mzuzu. 

Ben de Ponti zal in juni 2007 in de voetsporen van Livingstone de expeditie naar het binnenland van Malawi (toen Nyasaland) nalopen. De tocht zal 3 maanden duren. Het laatste gedeelte zal echtgenote Cobi ook meelopen.

ImageAan de hand van de dagboeken en brieven van Livingstone zal De Ponti Livingstone’s expeditie zo accuraat mogelijk volgen om bij terugkomst een boekje te schrijven over de (eventuele) veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds 1860. De tocht zal 450 km  per bootje door de moerassen van de Lower Shire voeren en een deel van de west- kust van Lake Malawi bevaren. De overige 1000 km zullen te voet worden afgelegd.

Stond Livingstone op tegen de onmenselijkheden van de slavenhandel, Ben de Ponti wil met zijn tocht de aandacht vragen voor de weeskinderen van Malawi (inmiddels 1.000.000). Tevens wordt aandacht gevraagd voor de projecten in Mzuzu en het wezenproject in Sonda, een dorp in de nabijheid van Mzuzu. Het Sonda project is een uniek  opvangproject voor kwetsbare kinderen dat gedragen wordt door de plaatselijke bevolking en onder meer gesteund wordt door Cordaid/Memisa in nauwe samenwerking met St. Vrienden van St. John’s, Mzuzu gevestigd in Nederland. Aan de Livingstone tocht is een fundraising gekoppeld om de projecten in Mzuzu en Sonda mogelijk te maken.

De Ponti heeft al veel studie gedaan naar de exacte route. De route loopt voornamelijk door plattelandsgebieden waar de mensen nog onder minimale omstandigheden leven, door berggebieden tot 2100 m en door uitgestrekte bush en savana waar wilde dieren nog vrij rondlopen.
Doel van de tocht is te onderzoeken of gebruiken, landbouwmethodes, variatie in gewassen en levensomstandigheden zijn veranderd sinds de komst van Livingstone en daarmee de invloed van de westerse wereld. Hoe gaat de Malawiaanse bevolking om met het grote aantal weeskinderen en is er nog hoop voor deze kinderen? Tevens, van een nog hogere prioriteit, willen de De Ponti’s de problematiek van de kwetsbare kinderen onder de aandacht van de mensen in Malawi en Europa  brengen.

Het Nsanje- Mzuzu project, opgedragen aan de kinderen van Afrika, is een initiatief van een enthousiaste groep mensen uit Zuid Limburg verenigd in de Stichting Limburgers voor Afrika in  nauwe samenwerking met St. Vrienden van St. John’s.

Zij willen Ben de Ponti steunen in deze lange, zware tocht diep in het hart van Afrika. 

Ben de Ponti zal zijn kosten voor deze tocht zelf betalen. 

Het actuele reisverslag en meer informatie over sponsoring kunt u hier vinden.

 
Livingstoneconcert

Bezoekers van het Livingstoneconcert,
Vrienden en fans van het Livingstoneproject,

Op 19 januari j.l. genoten wij samen met velen van u van een geweldig concert in de St. Agathakerk in Eys. Het concert gold als officiële afsluiting van de Livingstone-expeditie van Ben de Ponti in Malawi. Het orkest, de koren en solisten onder de bezielende leiding van Wim Vluggen brachten ons een verrassende mix van klassieke, moderne en Afrikaanse muziek. Uit uw enthousiasme tijdens en de ontvangen reacties na afloop van de uitvoering mogen wij afleiden dat het een bijzonder geslaagde avond was. Mede door uw aanwezigheid en de steun van de donoren en sponsoren kunnen wij deze activiteit afsluiten met een positief resultaat van ca € 8.500. Dit bedrag komt volledig ten goede aan het Sonda Youth and Community Development Centre in Mzuzu, Malawi.

Image   Image

De Limburgers voor Afrika en kinderen van Sonda danken u voor uw belangstelling en steun en hopen u bij volgende activiteiten weer te mogen begroeten.