home | dagboek | contact | donaties English    
   

 

Voelt u sympathie voor het Livingstone project en wilt u dit project steunen?
U kunt bijdragen aan dit project door een of meer kilometers te kopen. Een kilometer kost Euro 10,-

U kunt het gewenste bedrag overmaken op rekening 10.79.03.237 t.n.v.:

Stichting Limburgers voor Afrika
Simpelveld
o.v.v LIVINGSTONE expeditie

 

U kunt ook de Stichting Vrienden van St. John's steunen:

Banknummer 497.178.370
t.n.v. St. Vrienden van St. John´s, Mzuzu
Borne

Meer informatie over de verschillende projecten kunt u vinden op www.vriendenvanstjohns.nl